Onze boerderij

Onze boerderij is de plaats waar het allemaal gebeurt. De Schuifdamhoeve is een familiebedrijf dat opgericht is in 1922 door de overgrootouders van Bart. In 1951 hebben de oma en opa van Bart (Gaston en Gabriëlla) de boerderij verdergezet. Vanaf 1980 waren het de ouders van Bart die de boerderij hebben uitgebaat. In april 2015 hebben Bart en Judy de boerderij overgenomen. Sinds 2016 is het hoeveterras van start gegaan, met de daarbij horende verwerking en verkoop van de melk en verschillende zuivelproducten.

Ons bedrijf is een gemengd bedrijf, met melkvee en akkerbouw. Het dagelijkse werk op de boerderij bestaat uit het verzorgen van de dieren, het voederen van koeien, kalveren en jongvee. Daarnaast wordt ook heel veel tijd besteed aan het telen van de voedergewassen. Maïs, bieten, gras en graan dienen gezaaid en geoogst te worden. We streven er naar om een circulaire en zelfredzame boerderij te zijn. Dit houdt in dat we geen externe meststoffen nodig hebben en dat we zo goed als alle voer voor onze dieren zelf kunnen telen.

Daarenboven kunnen we met trots meedelen dat onze melk sinds november 2017 het biolabel draagt. Biologische melkveebedrijven mogen geen scheikundige meststoffen gebruiken bij voederteelten. Ook mogen we geen chemische middelen inzetten bij onkruidbestrijding. Op dieren mogen geen preventieve geneesmiddelen gebruikt worden en het aantal koeien per hectare is beperkt tot 2.

Boer Bart

Onze koeien

Voeding

In de zomer lopen er op onze groene weiden rond de boerderij zo'n 90 zwart- en roodbonte melkkoeien die dagelijks elk ongeveer 25 liter melk produceren. Gras en klaver zijn dan ook het favoriete voer van de koe en meteen ook de belangrijkste grondstof voor de melk. In de winter zijn de koeien steeds binnen in een vrijloopstal. Dit is een stal waar de koeien in een bedje van houtsnippers kunnen liggen.

In de winter krijgen onze koeien dagelijks een vers uitgebalanceerd rantsoen dat bestaat uit eigen geteeld ruw- en krachtvoer. Dit wordt dagelijks in een afgewogen hoeveelheid gemengd in de mengwagen.

Roodbonte Holstein koeien

Huisvesting

Sinds 2019 hebben we een serrestal. Van april tot november kunnen onze koeien vrij buiten rondlopen in de weiden om te grazen, en gaan ze naar binnen, waar ze door de melkrobot automatisch gemolken worden. In de serrestal kunnen onze ladies uiteraard ook eten, en zalig slapen op een bedje van houtsnippers.

Een serrestal betekent veel licht en lucht, wat zeer aangenaam en gezond is voor de koeien, alsook voor de boer. De serrestal kan langs alle kanten open gezet worden. Zowel het dak als de zijkanten.

Serrestal

Biologische melk

Via de magen van de koe wordt het voer in het bloed opgenomen en in de uier omgezet in melk. Een koe heeft vier magen: de pens, de netmaag, de boekmaag en de lebmaag.
De koeien kunnen enkele malen per dag door de robot gemolken worden. In principe wordt iedere koe om de 10l melk gemolken. Deze biomelk wordt dan via een voorkoeler naar een melktank gestuurd en afgekoeld tot 3°C. De melk blijft maximaal 3 dagen op onze boerderij. Een deel ervan wordt hier verwerkt, het andere deel wordt opgehaald door een Biomelk fabriek.

Gras voor de koeien